Rezort vnútra chce opatreniami zabrániť praniu špinavých peňazí

Cieľom akčného plánu je implementácia opatrení na zmierňovanie a odstraňovanie rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, uviedol rezort v materiáli./Posilnenie spolupráce medzi rezortami a inštitúciami, zvyšovanie povedomia o opatreniach v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a ambiciózny prístup založený na prevencii, vzdelávaní a účinnom presadzovaní regulačných opatrení sú procesy, ktoré by mali znížiť zraniteľnosť SR v systéme opatrení boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Vyplýva to z Akčného plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024, ktorý Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. (link)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *