Rezort obrany by chcel zvýšiť schopnosť reagovať na hybridné hrozby

Prehodnotiť by sa mohla aktuálnosť koncepcie boja s hybridnými hrozbami z roku 2018. Zároveň by sa mala vypracovať Národná stratégia pre boj s hybridnými hrozbami./Zriadenie stáleho pracovného výboru Bezpečnostnej rady SR pre hybridné hrozby, vypracovanie krízovej komunikácie štátu či hĺbková analýza zraniteľnosti vybraných orgánov štátnej správy sú opatrenia, ktoré majú prispieť k zlepšeniu schopnosti štátu a spoločnosti reagovať na hybridné hrozby. Ministerstvo obrany (MO) SR ich navrhlo v Akčnom pláne koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. (link)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *