Prezidentka: Obeťou tu nie je vláda, ale ľudia na cintorínoch a v nemocniciach

Prezidentka: Obeťou tu nie je vláda, ale ľudia na cintorínoch a v nemocniciach(link)