Nedeľná nekázeň: Život z perspektívy kuraťa

Oslobodzujúce nemusí byť to, že dokážem vzlietnuť, ale to, že dokážem pristáť na zemi.(link)