Nastáva ťah žeriavov popolavých

Veľké, impozantné kŕdle žeriavov, letiace v pravidelných klinovitých útvaroch, ozývajúce sa tajomnými, akoby záhrobnými hlasmi, sú…(link)