Smerom z pandemickej pasce

Pár riadkov o tom, čo v pandemických správach dlhodobo postrádam. Ocenil by som „mindset“ ťahania za jeden…(link)