„Basa je fčil pro smetánku“, vjezeňá znaųí záhorák zamudrovaų …

Streteų sa nedávno dúfťipní dzedzinčan s paščekárem na Záhorí, v místňím obchodze a bjehem teho nečekaného, no milého…(link)