Začala som deti púšťať von za kamarátmi. Bála som sa, aby sme doma neskončili ako štyri trosky

Kontakt s rovesníkmi je pre tínedžerov veľmi dôležitý, no mali by sme rešpektovať odporúčania epidemiológov, hovorí psychologička Hana Ševčíková. Ak sa rodičia snažia hľadať kompromis, je dôležité, aby to neprispievalo k zhoršovaniu epidemickej situácie.(link)