Veria na duchov či koronu ako biologickú zbraň. Pocity straty kontroly nad pandémiou súvisia s vierou v konšpirácie

Tí, ktorí nedôverovali oficiálnym inštitúciám pri zvládaní pandémie, vykazovali väčšie pocity úzkosti a nedostatku kontroly a mali aj viac konšpiračných presvedčení, zistilo trio autorov z SAV. (link)