Sudcovia bojkotujú výber na Najvyšší správny súd, jediný kandidát na predsedu Jaroslav Macek tak už nekandiduje

Do výberového konania na nový Najvyšší správny súd sa prihlásilo len pár sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu, hoci mali tvoriť základ sudcovskej zostavy súdu.(link)