Slovensko rokom 2020 začína dlhú éru úbytku obyvateľstva. Pre pandémiu prišla skôr

Keby neprišla pandémia, tento komentár by vznikol až o niekoľko rokov. Lenže covid-19 situáciu veľmi výrazne…(link)