Referendum o predčasných voľbách alebo rozklad suverenity ľudu pod zámienkou jej výkonu

Netvrdím, že preto Slovensko zahynie. Ale obávam sa, že sa tým zvalia základy, na ktorých…(link)