Nové formy obťažovania počas pandémie: Ukážeš mi, čo skrývaš pod tým rúškom?

Ťažké chvíle vyplavia z niektorých ľudí to najlepšie, kým z iných to najhoršie.(link)