Aká by bola slovenská literatúra bez Kolomana K. Bagalu? (anketa k 30. výročiu vydavateľstva)

Dve desiatky respondentov z oblasti slovenskej literatúry hodnotia príspevok jubilujúceho vydavateľa k domácej scéne slova. (link)