Pôrodná starostlivosť v čase pandémie má vážne nedostatky – Otvorený list

Na organizáciu Ženské kruhy sa opakovane obracajú ženy, ktoré boli proti svojej vôli oddelené od…(link)