Nezatvárajme oči pred zle viditeľnými pochybeniami

Ako každý príčetný človek, ktorý videl, čo sa dialo za predchádzajúcich vlád, držal som tej…(link)