Týždeň v európskej ekonomike: Európa zaostáva v budovaní 5G, Slovensko má širší problém s digitálnou infraštruktúrou

Týždeň v európskej ekonomike: Európa zaostáva v budovaní 5G, Slovensko má širší problém s digitálnou infraštruktúrou(link)