T. Snyder: Naša nemoc (Čitateľský denník 12/2021)

„Musí sa uznať, že veľké dáta sú naozaj dobré, ak majú stanoviť, čo ktorý človek…(link)