V Edinburghu ju uchvátila moderná matematika. Vrátila sa domov, aby pomohla slovenskému školstvu: Presvedčili ma výsledky našich žiakov

Martina Matrtajová pôsobí ako analytička v NÚCEMe, ktorý zastrešuje dôležité merania vo vzdelávaní. Tie sú potom…(link)