Dištančné vzdelávanie poskytuje príležitosť na veľkú zmenu v školstve

Martina Matrtajová pôsobí ako analytička v NÚCEMe, ktorý zastrešuje dôležité merania vo vzdelávaní. Tie sú potom…(link)