Živnostníci majú ťažkosti s vykazovaním poklesu tržieb, často majú nárok len na menšiu pomoc (otázky a odpovede)

Živnostníci majú ťažkosti s vykazovaním poklesu tržieb, často majú nárok len na menšiu pomoc (otázky a odpovede)(link)