T. Sandoval: Vodní had (Comicsový denník 2/2021)

„Bylo první chladné jitro pozdního podzimu. Vítr si jen tak pro potěchu pohrával s Agnesininými vlasy…(link)