Pri dobrej vôli býva individuálna skúsenosť účinným liekom proti predsudkom

Škótsky básnik a románopisec Walter Scott tvoril v dobe, keď bol antisemitizmus súčasťou myslenia a tvorby mnohých význačných…(link)