Odkaz MMŠ: S násilím v Európe je to oveľa horšie, než sme si mysleli, a Slovensko patrí k najhorším

Až štvrtina Európanov sa v minulom roku stala obeťou obťažovania a 22 miliónov bolo vystavených fyzickému útoku.…(link)