Honba za senzáciami je deštruktívna aj v duchovnej oblasti

Za každou dychtivosťou po senzáciách sa skrýva povrchnosť. Buď povrchnosť života, pokiaľ ide o spoločenské senzácie,…(link)