Zbierka najkritickejších pohľadov na viditeľné peniaze

Kritika ktorá zaznieva na projekt viditeľných peňazí.(link)