Pandémia dezinformácií.

Sú dezinformácie chcené, kedy autor úmyselne niečo podsúva, nechcené, kedy autor niečo nedomýšľa, dvojzmyselné a per-partes,…(link)