Mjanmar, Aun Schan Su Ťij a demokracia

Su Ťij sa v rámci konfliktného procesu nacionalizácie krajiny nepochybne pokúšala o demokraciu, ale svoj národný bamarský…(link)