Medzinárodná rozvojová spolupráca inak – podpora podnikateľského sektora v Albánsku

Slovensko sa stalo jedným z hlavných hýbateľov a podporovateľov rozvoja inovačného a startupového ekosystému v Albánsku. V spolupráci so slovenskými,…(link)