Hovoriť o neprihlásení sa k cirkvi nie je nenávisť.

Sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa napokon ukázalo ako neobvykle citlivá spoločenská téma. Mimo iné aj…(link)