Buďme dôslední pri požiadavke akademickej slobody

Akademická samospráva a autonómia teologických fakúlt na verejných vysokých školách je oklieštená a v rozhodujúcich otázkach podriadená rozhodovaniu…(link)