Ako mám uviesť miesto zamestnania, ak pracujem z domu? Môžem vyplniť dotazník viackrát? (otázky a odpovede k sčítaniu)

Sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára a prebieha výlučne elektronicky. Zozbierali sme niekoľko praktických otázok, na ktoré pri vyplňovaní dotazníka môžete naraziť.(link)