Vzťah s partnerom, ktorý má Aspergera…

Na prvý pohľad nemusí byť zrejmé, že máme pred sebou človeka s Aspergerovým syndrómom. Mnohí z nich…(link)