Sčítanie nie je referendum o odluke cirkvi od štátu

Posledné týždne pozorujem gradáciu potreby vyjadrovať sa k priznávaniu náboženského vyznania pri sčítaní obyvateľstva. Kamaráti na…(link)