Quo vadis, Slovensko?

Obávam sa však, že pandémia iba urýchlila, znásobila a obnažila veci, ktoré by boli súčasťou tejto…(link)