Prehľad najdôležitejších zmien v novele Zákonníka práce od marca

Prehľad najdôležitejších zmien v novele Zákonníka práce od marca(link)