Odkaz MMŠ: O budúcnosti cestovania, až opadne pandémia

Teraz, keď svet prakticky zamrzol v nehybnosti kvôli pandémii, je najlepší čas na úvahy o budúcnosti cestovania.…(link)