Dvojaká národnosť môže priniesť rôzne interpretácie výsledkov

Menšiny zmenu v procese príprav novej metodiky sčítania neprijali jednohlasne, výsledkom bol len kompromisný súhlas.(link)