Prestaňme už s kritikou Matoviča ako osoby. A začnime hovoriť o zodpovednosti premiéra ako funkcie

Inak ako vyvodzovaním zodpovednosti, možno aj trestnej, sa správy o svetovom prvenstve Slovenska v počte obetí pandémie…(link)