Lockdown pudu sebazáchovy

V našej spoločnosti prežívame veľký paradox – čím viac sa voči Covidu izolujeme, tým väčší máme…(link)