Covid očami psychosomatickej a všeobecnej lekárky – kde zlyhávame

Na porozumenie pandémii nestačí pohľad epidemiológie- musíme ju vnímať oveľa komplexnejšie. Prečo máme prvenstvo v počte…(link)