Opäť doma

Ornitológovia odhadujú, že na Sloven­sko sa každý rok vráti zo zimovísk asi 30 miliónov vtákov,…(link)