Odkaz MMŠ: O vytváraní koalície anglosaských štátov proti Číne

Minulý týždeň sa konalo narýchlo zvolané – a dlho odkladané – stretnutie predstaviteľov 17 štátov strednej…(link)