O Úrade na ochranu whistleblowerov a jeho prvej predsedníčke

Národná rada zvolila 5. februára 2021 prvú predsedníčku Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Stala…(link)