Neusporiadanosť je kľúčový pojem vedy, ktorý ale možno použiť i na pochopenie našich životov

Populárna definície entropie hovorí, že ňou meriame mieru neusporiadanosti systému. Pri nečinnosti (uzavreté systémy) neusporiadanosť…(link)