Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť? Pre MPRV SR to neplatí?

Peňazí nikdy nie je dosť, ale keď sú, mali by sa využiť, nie premrhať.(link)