Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť.

Peňazí nikdy nie je dosť, ale keď sú, mali by sa využiť, nie premrhať.(link)