História sčítaní obyvateľov na Slovensku: gemerskí šľachtici sa vzbúrili, keď ich chceli prvýkrát sčítať

V pondelok sa začalo prvé úplne elektronické sčítanie obyvateľov na Slovensku. Samotný inštitút poznáme už vyše štyritisíc rokov.(link)