Dômyselní rytieri de la Mancha a posledná krížová výprava proti rodu

Boj proti pojmu rod je principiálne nezmyselný. V každej spoločnosti bude existovať nejaký súbor vlastností a znakov,…(link)