Ako MŽP zaviedlo spornú reguláciu o kuchynskom odpade a čo s tým

Regulácia má byť jednoduchá a umožniť efektívne riešenia. Aj keď ide o bioodpad.(link)